دوشنبه 28 آبان ماه 1397
  ورود
/صفحه اصلي/زمانهای خارج از دسترس
   

جدول زمانهای دور از دسترس تارنما

ردیف

تاریخ

ساعت

علت خروج از دسترس

1

91/09/01

3 تا 5 بعدازظهر

بروز رسانی تارنما

2

92/02/15

4 تا 6 بعدازظهر

تغییر پوسته تارنما

3

92/11/03

3 تا 4 بعدازظهر

بروز رسانی تارنما

4

93/03/03

3 تا 6 بعدازظهر

تغییر پوسته تارنما

5

93/10/12

5 تا 6 بعدازظهر

بروزرسانی تارنما

6

94/11/23

3 تا 5 بعدازظهر

تغییر پوسته تارنما

   
     
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا