سه شنبه 12 خرداد ماه 1394
  ورود
/معاونت ها/معاونت بهبود توليدات گياهي/اداره فناوري هاي مكانيزه كشاورزي/تعاریف مکانیزاسیون
   
Module Border Module Border
   

تعاريف مختلف مكانيزاسيون كشاورزي

 

به منظور آشنايي هر چه بيشتر با مكانيزاسيون و اهداف آن تعاريف مكانيزاسيون كه از نظر اساتيد و صاحبنظران امر بازگو شده است به طور اختصاربه برخی از آنها اشاره مي گردد:

 

1-  مكانيزاسيون كشاورزي  كاربرد انرژي مكانيكي است به وسيله تجهيزات، ادوات و ماشینهای کشاورزی در كليه مراحل توليد محصولات كشاورزي به منظور دستيابي به كمترين هزينه و بيشتـرين بهره وري در استفاده از وسيله مکانیزه. برقعي(1381)

 

مكانيزاسيون، استفاده از وسايل و ادوات مكانيكي و به عبارت كلي تر استفاده از تكنولوژي روز در كشاورزي به منظور افزايش بهره وري با رعايت همه جوانب است. در كلامي ديگر مكانيزاسيون، استفاده از تكنولوژي روز در كشاورزي براي رسيدن به توسعه پايدار است (الماسي،1378)

 

مکانیزاسیون همان كاربرد تراكتور و ماشينهاي كشاورزي به شرط اينكه سودآور باشد، است.

 بهروزي لار(1379)

 

مكانيزاسيون دشواري كار زراعي را كاهش داده، به بهره وري كارگران زراعي افزوده و كيفيت كار زراعي و انجام به موقع آن را افزايش مي دهد. رنجبر(1379)

 

مكانيزاسيون كشاورزي فعاليتي چند بعدي در زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و طــــرح و برنامه ريزي مي باشد. طراحي، ساخت و توسعه و كاربرد ماشينهاي كشاورزي متناسب با عمليات زراعي و باغي، انتخاب و جايگزيني ادوات و ماشينها، حمايت ها، تحقيق، آموزش و ترويج كشاورزي، بازاريابي و معافيتها، صادرات و واردات ماشين مي باشد.(طباطبايي فر ،1380)

 

معني اخص مكانيزاسيون كشاورزي استفاده از ماشين و موتور در كشاورزي جهت كاهش نياز به نيروي كار كارگري بوده و اين نياز هنگامي بوجود مي آيد كه درآمد حاصل از كار كارگري كمتر از درآمد بدست آمده از جايگزين نمودن ماشين و موتور باشد. معني اعم مكانيزاسيون كشاورزي اتخاذ هر روشي است كه موجب ازدياد درآمد گردد. بااين  تعريف جايگزين كردن كارگر با ماشين و موتور يكي از روشها محســوب مي شود و استفاده از بذور اصلاح شده براي بدست آوردن عملكرد بيشتر روشي ديگر، كه هر دو بخشي از موضوع مكانيزاسيون هستند. (منصوري راد،1376)

 

مكانيزاسون كشاورزي عبارت است از انتخاب ماشينهاي مناسب و كاربرد صحيح آنها با رعايت ملاحظات اقتصادي و ساير اصول توسعه پايدار، در فرايند توليد و فرآوري محصولات كشاورزي

(مركز توسعه مكانيزاسيون كشاورزي،1384)


Module Border Module Border
   
     
Copyright (c) 1394/03/12 www.alborzagri.ir
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا