دوشنبه 28 آبان ماه 1397
  ورود
/منشور اخلاقي
   
Module Border Module Border
   

بسمه تعالي

 

منشور اخلاقی کارکنان سازمان جهاد كشاورزی استان البرز

 

ما کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان البرز بر این باوریم که:

 

با احساس مسئولیت ،حضور بموقع و موثر با استفاده از منابع و امکانات، رعایت ضوابط با دقت و سرعت هر چه تمامتر ،احترام و تکریم کلیه ارباب رجوع به امنیت غذایی و توسعه پایدار خواهیم رسید.

  1. احساس مسئولیت مدیران ، کارکنان به صورت متقابل و همچنین در قبال مراجعین.
  2. حضور بموقع در محل کار و رعایت دقیق وقت شناسی.
  3. پایبندی به شئونات و ارزشهای اسلامی ، آراستگی ظاهری و پوشش اسلامی ، رعایت نظم و مقررات در محل کار و ملزومات اداری.
  4. صیانت قانون،نظم و نگهداری بیت المال و پرهیز از اسراف و تبذیر در امکانات و اموال دولتی.
  5. رعایت عدالت و انصاف ،توزیع عادلانه فرصتها و همچنین برخورد بدون تبعیض با ارباب رجوع.
  6. ایجاد زمینه های لازم برای بروز نوآوری و شکوفایی و رشد سرمایه گذاری و کارآفرینی در بخش کشاورزی.
  7. دقت و سرعت در ارائه خدمت صادقانه به ارباب رجوع.
  8. احترام به حقوق و کرامت انسانی ، تلاش در جهت حفظ حرمت و جایگاه والای انسانی.

سازمان جهاد کشاورزی استان البرز


Module Border Module Border
   
     
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا