جمعه 23 آذر ماه 1397
  ورود
/مديريت ها/مدیریت امور عشاير
   
Module Border Module Border
   

نام : علی نقدی بازنشين


سمت : مدير امور عشاير
مدرک تحصيلی : ليسانس علوم اجتماعی
شماره تلفن : (داخلی403)9- 34411126
پست الکترونيک : A.Naghdi@alborzagri.ir


Module Border Module Border
مدیریت امور عشایر
   
   
Module Border Module Border
   

تلفن مستقیم واحد:

026-34205734

 


Module Border Module Border
 
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا