جمعه 23 آذر ماه 1397
  ورود
/معاونت ها/معاونت توسعه مديريت و منابع انساني/اداره امور پیمانها و قراردادها
   
Module Border Module Border
   

نام : داود قربانی


سمت : رئيس اداره امور قراردادها و پيمانها
مدرک تحصيلی : ليسانس مهندسی کامپيوتر- گرايش نرم افزار
شماره تلفن: (داخلی 421)9- 34411126
پست الکترونيک :D.Ghorbani@alborzagri.ir


Module Border Module Border
Module Border Module Border
  معرفی کارکنان و شماره تماس ها 
 نامنقشپست الكترونيكيتلفنفاكس
1- داود قربانیرئیس اداره امور قراردادها و پیمانها (داخلی 421)8-34411126  
2- مریم معصومعلیکارشناس امور قراردادها و پیمانها (داخلی 421)8-34411126  

Module Border Module Border
   
     
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا