جمعه 23 آذر ماه 1397
  ورود
/معاونت ها/معاونت امور برنامه ريزي و اقتصادي/مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی
   
Module Border Module Border
   

نام: محمد مهدی عظيمی


سمت: رئيس اداره مديريت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی
مدرک تحصيلی: فوق ليسانس شناسايی و مبارزه با علفهای هرز
شماره تلفن: (داخلی 203)9- 34411126
پست الکترونيک: M.Azimi@alborzagri.ir


Module Border Module Border
Module Border Module Border
   

Module Border Module Border
   
     
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا