جمعه 23 آذر ماه 1397
  ورود
/مديريت ها/مديريت جهاد شهرستانها/فردیس
   
Module Border Module Border
   

نام : سيد محسن موسوی


سمت : مدير جهاد کشاورزی شهرستان فرديس
مدرک تحصيلی : فوق ليسانس باغبانی
شماره تلفن : 36201354 026
پست الکترونيک :M.Mousavi@alborzagri.ir


Module Border Module Border

آدرس: شهرستان فردیس، سه راهی انبار نفت، بلوار شهید کچویی، نبش بلوار شهید تهرانی مقدم، روبروی زندان شهید کچویی، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردیس

تلفن: 36654729 ، 36654079

دورنگار: 36654079

کدپستی: 3173794156

   
     
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا