جمعه 23 آذر ماه 1397
  ورود
/مديريت ها/مدیریت توسعه بازرگانی
   
Module Border Module Border
   

نام: مهدی کيوان پور


سمت: سرپرست مديريت توسعه بازرگانی
مدرک تحصيلی: ليسانس
شماره تلفن مستقيم: 34207421
پست الکترونيک: M.Keivanpour@alborzagri.ir


Module Border Module Border
Module Border Module Border
  تماس ها 
 نامنقشپست الكترونيكيتلفنفاكس
مجید آقا یاریکارشناس اقتصاد (داخلی 340)8-34411126 

Module Border Module Border
   
   

تلفن مستقیم واحد:

026-34207421

 

Module Border Module Border
   

Module Border Module Border
 
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا