جمعه 07 اردیبهشت ماه 1397
  ورود
/معاونت ها/معاونت توسعه مديريت و منابع انساني/مدیریت پشتیبانی و رفاه
   
Module Border Module Border
   

نام : بهزاد کاوری زاده


سمت : مدير امور پشتيبانی و رفاه
مدرک تحصيلی :
شماره تلفن : (داخلی 228)9- 34411126
پست الکترونيک :B.Kaverizadeh@alborzagri.ir


Module Border Module Border
Module Border Module Border
   

Module Border Module Border
   
   
Module Border Module Border
   

دورنگار:

026-34205738

 


Module Border Module Border
 
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا