جمعه 23 آذر ماه 1397
  ورود
/مديريت ها/مديريت جهاد شهرستانها/ساوجبلاغ/مرکز جهاد کشاورزی سیف آباد(گلسار)
   
Module Border Module Border
   

Module Border Module Border
Module Border Module Border
   

شرح وظایف مرکز جهاد کشاورزی

 

1-  جمع آوری آمار و اطلاعات ، تدوین شناسنامه و سایر موارد مورد نیاز بانک اطلاعات کشاورزی از کلیه استعدادها و توانمندی های بالقوه و بالفعل کشاورزی در حوزه تحت پوشش

2- بررسی توانمندی ها ، ظرفیتها ، تنگناهای تولیدی ، مسائل و مشکلات بخش کشاورزی و توسعه روستایی در حوزه عمل و ارائه پیشنهاد

3-  نظارت مستمر بر پروژه های مصوب حوزه تحت پوشش و ارائه گزارش به مراجع ذیربط

4- ارائه خدمات مشاوره فنی ، آموزشی و ترویجی به بهره برداران بخش کشاورزی بر اساس سیاستهای وزارت متبوع با هماهنگی واحدهای سازمانی ذیربط

5-  معرفی فناوری ها و روشهای مناسب جهت افزایش راندمان تولید و معرفی صنایع تبدیلی و تکمیلی مربوطه به منظور افزایش ارزش افزوده

6- برقراری ارتباط مؤثر و مستمر با کشاورزان از طریق سازماندهی بهره برداران ، نخبگان ، مددکاران ترویجی و گروههای  اجتماعی اقتصادی

7- زمینه سازی برای ایجاد مزارع نمایشی ، آزمایشی ( تحقیقی ترویجی ، تحقیقی تطبیقی) و پژوهشهای میدانی و کاربردی با مشارکت بهره برداران

8- زمینه سازی و همکاری در جهت شکل گیری و گسترش نهاده ها و تشکل های غیردولتی ، واگذاری امور به آنان و حمایت ازآنها

9-  بررسی و اصلاح نظامهای بهره برداری و متشکل کردن بهره برداران در حوزه های مختلف بخش کشاورزی


Module Border Module Border
   
     
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا