دوشنبه 28 آبان ماه 1397
  ورود
/حوزه ریاست/رئیس سازمان
   
Module Border Module Border
   

نام: سيد مجيد موسوی


سمت: رئيس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز
مدرک تحصيلی: فوق ليسانس صنايع غذايی
شماره تلفن: (داخلی300)9-0263441126
پست الکترونيک: S.Mousavi @alborzagri.ir


Module Border Module Border
   
     
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا