دوشنبه 28 آبان ماه 1397
  ورود
/حوزه ریاست/حوزه نمايندگي ولي فقيه/اداره آموزش عقیدتی و توسعه ارزش های اسلامی
   
Module Border Module Border
   

نام : منصور اسمعيلی زاده


سمت : سرپرست اداره آموزش عقيدتی و توسعه ارزش های اسلامی
مدرک تحصيلی : ليسانس فيزيک کاربردی
شماره تلفن : (داخلی 336)9 - 34411126
پست الکترونيک :M.Esmaeilizadeh@alborzagri.ir


Module Border Module Border
Module Border Module Border
   

Module Border Module Border
   
     
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا