جمعه 23 آذر ماه 1397
  ورود
/مديريت ها/مديريت جهاد شهرستانها/اشتهارد
   
Module Border Module Border
   

نام : اميد شريفی


سمت : مدير جهاد کشاورزی شهرستان اشتهارد
مدرک تحصيلی :
شماره تلفن : 37722191-026
پست الکترونيک : M.Sharifi@alborzagri.ir


Module Border Module Border

ٱدرس: شهرستان اشتهارد، بلوار آیت ا... خامنه ای، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اشتهارد

تلفن: 37722191-026

دورنگار: 37723813-026

 

   
     
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا