جمعه 23 آذر ماه 1397
  ورود
/مديريت ها/مديريت جهاد شهرستانها/طالقان
   
Module Border Module Border
   

نام : سيد هاشم هاشمی نژاد


سمت:مدير جهاد کشاورزی شهرستان طالقان
مدرک تحصيلی: فوق ليسانس جامع شناسی
شماره تلفن : 44722777-026
پست الکترونيک :H.Hasheminejad@alborzagri.ir


Module Border Module Border

آدرس: شهرستان طالقان، بلوار شهید مطهری، میدان امام خمینی، روبروی فرمانداری، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان طالقان

تلفن: 44722777-026 ،44722888-026

دورنگار:44722227-026

 

   
   
Module Border Module Border
  درباره طالقان 

Module Border Module Border
 
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا