جمعه 23 آذر ماه 1397
  ورود
/مديريت ها/مديريت جهاد شهرستانها/نظرآباد
   
Module Border Module Border
   

نام : ايرج الماسی مالمير


سمت : مدير جهاد کشاورزی شهرستان نظرآباد
مدرک تحصيلی : فوق ليسانس زراعت
شماره تلفن : 45346111 -026
پست الکترونيک : I.Almasi@alborzagri.ir


Module Border Module Border

آدرس: شهرستان نظرآباد، بعد از میدان جهاد، بلوار فرهنگ،
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نظرآباد

تلفن: 45341755، 45346111، 45346061

دورنگار: 45346060-026

 

   
     
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا