جمعه 23 آذر ماه 1397
  ورود
/مديريت ها/مديريت جهاد شهرستانها/کرج
   
Module Border Module Border
   

نام : عبدالرضا روشن نژاد


سمت : مدير جهاد کشاورزی شهرستان کرج
مدرک تحصيلی : فوق ليسانس مهندسی کشاورزی باغبانی
شماره تلفن : 32126781 -026
پست الکترونيک :A.Roshannezhad@alborzagri.ir


Module Border Module Border

آدرس:شهرستان کرج، میدان استاندارد، کوچه پلیکا، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کرج

تلفن: 32823181-026

دورنگار: 32823450-026

 

   
   
Module Border Module Border
   

Module Border Module Border
 
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا