دوشنبه 29 مرداد ماه 1397
  ورود
/مديريت ها/مديريت جهاد شهرستانها/کرج
   
Module Border Module Border
   

نام : نصرت اله صالحی مهر


سمت : مدير جهاد کشاورزی شهرستان کرج
مدرک تحصيلی : ليسانس علوم اجتماعی
شماره تلفن : 32126781 -026
پست الکترونيک :N.Salehimehr@alborzagri.ir


Module Border Module Border

آدرس:شهرستان کرج، میدان استاندارد، کوچه پلیکا، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کرج

تلفن: 32823181-026

دورنگار: 32823450-026

 

   
   
Module Border Module Border
   

Module Border Module Border
 
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا