دوشنبه 28 آبان ماه 1397
  ورود
/معاونت ها/معاونت توسعه مديريت و منابع انساني/اداره امور حقوقی و مالکیت اراضی
   
Module Border Module Border
   

نام : اسماعيل آزاد


سمت : رئيس اداره حقوقی و مالکيت اراضی
مدرک تحصيلی :فوق ليسانس حقوق
شماره تلفن : (داخلی 245)9- 34411126
پست الکترونيک :E.Azad@alborzagri.ir


Module Border Module Border
Module Border Module Border
  تماس ها 
 نامنقشپست الكترونيكيتلفنفاكس
مهری بزنیکارشناس حقوقی (داخلی 245 )8-34411126  

Module Border Module Border
Module Border Module Border
   

      شرح وظايف اداره امور حقوقی

 

1-   پاسخگویی و دفاع و پیگیری کلیه دعاوی اعم از حقوقی یا کیفری مطروحه علیه سازمان و ادارات تابعه و کلیه مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان در مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری  .

2-    اقامه دعوی اعم از حقوقی یا کیفری در مراجع ذیصلاح قضایی و غیر قضایی و اداری علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که به نحوی منافع و یا حق و حقوق سازمان را نادیده و یا بیت المال را حیف و میل نموده و یا بر خلاف قوانین و مقررات به حقوق سازمان تجاوز و یا تعدی نموده و یا بر خلاف قوانین و مقررات مربوط با بخش کشاورزی عمل نموده باشد .

3-     وصول مطالبات سازمان .

4-     نقل و انتقال اموال غیر منقول سازمان .

5-     اخذ اسناد مالکیت عرصه واعیان متعلق به سازمان.

6-     پاسخ به استعلامات ثبتی مربوط به اموال غیر منقول سازمان .

7-     ارائه مشاوره حقوقی به کلیه واحدهای تابعه و وابسته به سازمان.

8-   ارائه مشاوره حقوقی در خصوص نحوه انعقاد قرارداد و تنظیم پیش نویس قراردادها ، توافقنامه ها ، متمم ها و الحاقیه های قراردادها با اشخاص حقیقی و حقوقی و ارائه طریق در خصوص نحوه تنظیم(تهیه و تنظیم پیش نویس قراردادهای ثبت مورد نیاز ادارات و مدیریت ها و معاونت های سازمان )

9-     رسيدگي‌ به اختلافات‌ ناشي‌ از عدم‌ اجراي‌ قراردادها.

10- ارائه مشاوره و خدمات حقوقی به کارکنان سازمان .

11.   حمایت قضایی از کارکنان سازمان و واحد های تابعه در راستای وظایف محوله اداری .    

12- استقرار دبیرخانه هیات نظارت موضوع ماده 33 قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور در اداره امور حقوقی و انجام اقداماتی به شرح زیر:

1-12. بررسی گزارش عوامل نظارتی شهرستان ها .

2-12.  جمع آوری و دسته بندی اطلاعات و تنظیم لیستها جهت طرح در جلسه هیات نظارت به همراه پرونده هر مورد

3-12.  ابلاغ مصوبات هیات نظارت ، اعم از صدور اخطاریه ، ابلاغ رای هیات مبنی بر تمدید مدت قرارداد اجاره ، تعیین مهلت و یا فسخ و استرداد زمین :

1-3-12.  تنظیم متن اخطاریه اعم از اخطاریه نوبت اول یا دوم طبق دستورالعمل اجرایی قانون فوق الذکر و ارسال آن از طریق پست .

2-3-12.  ابلاغ تمدید مدت قرارداد اجاره و یا تعیین مهلت به مجری طرح و ارسال پرونده مربوطه به اداره امور اراضی جهت پیگیری و رونوشت آن به شخص مجری جهت اقدام لازم .

3-3-12.  ابلاغ رای هیات نظارت مبنی بر فسخ قرارداد و استرداد زمین به مجریان طرح ها از طریق اداره پست وفق ماده 33 قانون مارالذکر.

4-3-12.  ابلاغ رونوشت آراء هیات نظارت مبنی بر فسخ قرارداد و استرداد زمین به مدیریت امور اراضی جهت اطلاع و اقدام لازم و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه به منظور انجام تامین دلیل و اقدام مقتضی .

5-3-12.  دفاع و پاسخگویی به دعاوی اقامه شده در مراجع ذیصلاح قضایی و یا دیوان عدالت اداری از ناحیه مجریان طرحها به خواسته ابطال و نقض رای هیات نظارت انجام شده است .

6-3-12.  ابلاغ آراء قطعی هیات نظارت استان به دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره جهت اقدام لازم به منظور فسخ و خلع و وصول مال الاجاره .

 

 


Module Border Module Border
   
     
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا