دوشنبه 28 آبان ماه 1397
  ورود
/معاونت ها/معاونت توسعه مديريت و منابع انساني/اداره دبیرخانه
   
Module Border Module Border
   

نام : صوفيا صوفی آبادی


سمت : رئيس اداره امور دبيرخانه
مدرک تحصيلی : فوق ديپلم حقوق اراضی
شماره تلفن : (داخلی 126)9- 34411126
پست الکترونيک :S.Soufi@alborzagri.ir


Module Border Module Border
Module Border Module Border
  تماس ها 
 نامنقشپست الكترونيكيتلفنفاكس
1. صوفیا صوفی آبادیرئِیس اداره امور دبیرخانه (داخلی 126)8-3441112634205739
2- الهه خزائیمتصدی امور دفتری و پرینت نامه ها (داخلی139 )8-3441112634429039
3. حسین سولقانیمتصدی ثبت نامه ها (داخلی127 )8-3441112634429039
4- سحر محبی نیامتصدی ثبت نامه ها (داخلی148 , 128 )8-34411126 

Module Border Module Border
   
   
Module Border Module Border
   

دورنگار:

026-34205739

026-34429039

 


Module Border Module Border
 
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا