دوشنبه 28 آبان ماه 1397
  ورود
/حوزه ریاست/مدیر حوزه ریاست
   
Module Border Module Border
   

نام: رحمت اله شفائی


سمت: مشاوره و مدير حوزه رياست سازمان
مدرک تحصيلی: فوق ليسانس جغرافيای انسانی(برنامه ريزی توسعه روستايی)
شماره تلفن: (داخلی 341)9-026 34411126
پست الکترونيک:R.Shafaei@alborzagri.ir


Module Border Module Border
Module Border Module Border
  منوي درختي 
 معرفی کارکنان
 شرح وظایف

Module Border Module Border
Module Border Module Border
   

شرح وظايف  حوزه ریاست

1. برگزاری اجلاسها ، سمینارها ، همایشهای علمی و نمایشگاههای داخلی و منطقه ای

2. هماهنگی برای ایجاد ارتباط با رسانه ها، خبرگزاریها و سایر مراجع ذیربط و ارائه اخبار و رویدادهای سازمان به منظور اطلاع رسانی با هماهنگی اداره روابط عمومی

3. برقراری ارتباط و ایجاد هماهنگی لازم بین واحدهای تابعه با دستگاههای برون سازمانی

4. انجام امور مربوط به مکاتبات و پیگیری ارجاعیات ریاست سازمان

5. بررسی مطالب مندرج در جراید در ارتباط با سازمان و تهیه پاسخهای لازم با هماهنگی اداره روابط عمومی

6. انعکاس مشکلات و تنگناها و مسایل مدیریتهای شهرستانها به بخشهای مختلف سازمان و پیگیری تا حصول نتیجه

 

 


Module Border Module Border
   
   
Module Border Module Border
   

تلفن مستقیم واحد:

026-34417333

026-34434137

دورنگار:

026-34203661

 


Module Border Module Border
 
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا