دوشنبه 03 اردیبهشت ماه 1397
  ورود
/معاونت ها/معاونت امور برنامه ريزي و اقتصادي/مدیریت صدور پروانه و مجوزها
   
Module Border Module Border
   

نام : اصغر حيدری


سمت : مديريت امور سرمايه گذاری
مدرک تحصيلی : فوق ليسانس دامپروری
شماره تلفن : (داخلی 209)9-026 34411126
پست الکترونيک :A.Heidari@alborzagri.ir


Module Border Module Border
Module Border Module Border
  منوي درختي 

Module Border Module Border
   
     
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا