جمعه 23 آذر ماه 1397
  ورود
/معاونت ها/معاونت توسعه مديريت و منابع انساني/مديريت امور اداري
   
Module Border Module Border
   

نام: محمد کريم الياس پوريان


سمت: سرپرست مديريت امور اداری
مدرک تحصيلی:فوق ليسانس مهندسی کشاورزی-ترويج و آموزش کشاورزی
شماره تلفن مستقيم:34206713 -026
شماره تلفن : (داخلی 114)9- 34411126
پست الکترونيک:M.Elyaspour@alborzagri.ir


Module Border Module Border
Module Border Module Border
  مديريت امور اداري 
 معرفي كاركنان
 شرح وظايف
 اطلاعيه هاي مديريت امور اداري، رفاه و ...

Module Border Module Border
   
   
Module Border Module Border
   

تلفن مستقیم واحد:

026-34206713

 


Module Border Module Border
 
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا