جمعه 23 آذر ماه 1397
  ورود
/معاونت ها/معاونت بهبود توليدات دامي/مديريت امور طيور
   
Module Border Module Border
   

نام:مجتبی تقی زاده


سمت:مدير امور طيور و زنبور عسل
مدرک تحصيلی:ليسانس دامپروری
شماره تلفن: (داخلی 146)32822030 026
پست الکترونيک:M.Taghizadeh@alborzagri.ir


Module Border Module Border
مدیریت امور طیور
   
     
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا