پنج شنبه 02 آذر ماه 1396
  ورود
/معاونت ها/معاونت بهبود توليدات دامي/مديريت امور آبزيان
   
Module Border Module Border
   

نام : سيد علی ميرجاويدکار


سمت : مدير امور آبزيان
مدرک تحصيلی : ليسانس شيلات
شماره تلفن: (داخلی 164)32822030 026
پست الکترونيک :A.Mirjavidkar@alborzagri.ir


Module Border Module Border
مدیریت امور آبزیان
   
     
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا