دوشنبه 28 آبان ماه 1397
  ورود
/مديريت ها/مديريت امور شیلات و آبزيان
   
Module Border Module Border
   

نام : لاله ضيائيان بحری


سمت : مدير امور آبزيان
مدرک تحصيلی : ليسانس زيست شناسی
شماره تلفن: (داخلی 179)32822030 026
پست الکترونيک :L.Ziaeian@alborzagri.ir


Module Border Module Border
مدیریت امور آبزیان
   
     
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا