جمعه 23 آذر ماه 1397
  ورود
/معاونت ها/معاونت بهبود توليدات گياهي/اداره فناوري هاي مكانيزه كشاورزي
   
Module Border Module Border
   

نام : اميربهادر وليخانی


سمت : سرپرست اداره فناوريهای مکانيزه کشاورزی
مدرک تحصيلی : فوق ليسانس مکانيزاسيون کشاورزی
شماره تلفن : (داخلی 158)50 - 32822040 026
پست الکترونيک : A.Valikhani@alborzagri.ir


Module Border Module Border
اداره فناوریهای مکانیزه کشاورزی
   
     
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا