دوشنبه 28 آبان ماه 1397
  ورود
/معاونت ها/معاونت بهبود توليدات گياهي/مديريت امور زراعت
   
Module Border Module Border
   

نام : علی حيدری


سمت : مدير امور زراعت
مدرک تحصيلی : فوق ليسانس مبارزه با علفهای هرز
شماره تلفن : (داخلی 140)50 - 32822040 026
پست الکترونيک : A.Heydari@alborzagri.ir


Module Border Module Border
مدیریت امور زراعت
   
     
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا