دوشنبه 28 آبان ماه 1397
  ورود
/معاونت ها/معاونت بهبود توليدات دامي/مديريت امور دام
   
Module Border Module Border
   

نام : مجيد مراد خانی


سمت : سرپرست مديريت امور دام
مدرک تحصيلی : فوق ليسانس علوم دامی گرايش تغذيه دام
شماره تلفن: (داخلی 135)32822030 026
پست الکترونيک : M.Moradkhani@alborzagri.ir


Module Border Module Border
مدیریت امور دام
   
     
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا