جمعه 23 آذر ماه 1397
  ورود
/تماس با ما/پرسش و پاسخ
   
Module Border Module Border
  پرسش و پاسخ 
سؤال.  آزمون استخدامي چه زماني برگزار مي گردد؟
سؤال.  برگزاري مناقصات و شرايط آن به چه نحوي است؟
سؤال.  ملاقات رياست سازمان به چه نحوي ميسر مي باشد؟
سؤال.  براي دريافت تسهيلات خريد تراكتور و كمباين و ادوات كشاورزي بايد به كجا مراجعه نمايم ؟
سؤال.  شرايط و ضوابط دريافت تسهيلات تراكتور و كمباين چيست ؟
سؤال.  براي دريافت سوخت مورد نياز ماشين آلات كشاورزي و ... بايد به كجا مراجعه و چه مداركي مورد نياز مي باشد ؟
سؤال.  براي راه اندازي تشكلهاي مكانيزاسيون بايد به كجا مراجعه و چه مراحلي را بايد طي نمائيم؟
سؤال.  براي دريافت تسهيلات سرمايه در گردش واحدهاي ساخت ادوات و ماشين آلات كشاورزي بايد چه مراحلي را طي نمايم؟
سؤال.  علت تأكيد بر توسعه خاك ورزي حفاظتي چيست و چه مزايايي دارد؟
سؤال.  آيا امكان اخذ تسهيلات بانكي جهت احداث مزرعه گياهان دارويي يا زعفران فراهم مي باشد؟
سؤال.  آيا جهت كشت گل محمدي امكان پرداخت تسهيلات بانكي ميسر است؟
سؤال.  آيا اطلاعات مورد نياز جهت كشت گياهان دارويي و زعفران و گل محمدي وجود دارد؟

Module Border Module Border
Module Border Module Border
  جستجو 
عبارت:  جستجو


Module Border Module Border
   
   
Module Border Module Border
  طرح سوال و درخواست 
  ارسال   صرفنظر  

Module Border Module Border
 
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا