يكشنبه 06 اسفند ماه 1396
  ورود
/خدمات سایت/مناقصات/استعلامات
   
Module Border Module Border
   

به استناد ماده (50) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده (9) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و ماده (1) تصویب نامه شماره  16145/ت53525هـ مورخ 16/2/1396 هیأت محترم وزیران در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد شفافیت مالی، مبارزه با فساد، برقراری محیط رقابت پذیر سالم و عدالت اقتصادی، کلیه معاملات سازمان جهاد کشاورزی استان البرز (اعم از خرید ، مناقصه و مزایده) از طریق  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)  انجام می گردد. لذا کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی  جهت اطلاع از خدمات و کالاهای مورد نیاز این سازمان می­توانند به سامانه یاد شده با آدرس https://www.setadiran.ir مراجعه نمایند.


Module Border Module Border
   
     
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا