جمعه 23 آذر ماه 1397
  ورود
   
  /خدمات سایت/مناقصات/استعلامات  
   

 

به استناد ماده (50) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده (9) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و ماده (1) تصویب نامه شماره 16145/ت53525هـ مورخ 1396/2/16 هیأت محترم وزیران در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد شفافیت مالی، مبارزه با فساد، برقراری محیط رقابت پذیر سالم و عدالت اقتصادی، کلیه معاملات سازمان جهاد کشاورزی استان البرز (اعم از خرید ، مناقصه و مزایده) از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام می گردد. لذا کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی جهت اطلاع از خدمات و کالاهای مورد نیاز این سازمان می­توانند به سامانه یاد شده با آدرس http://www.setadiran.ir/setad/cms/home مراجعه نمایند.

 

Module Border Module Border
   

جدیدترین مناقصات سازمان جهاد کشاورزی استان ثبت شده در سامانه تدارکات الکترونیکی تا تاریخ 97/1/30

ردیف

موضوع خرید خدمات

مهلت ارائه پیشنهاد تا ...

از نظر نصاب معاملات

1

انتقال پساب از محل ایستگاه پمپاژ فاضلاب ماهدشت شهرستان کرج به اراضی شرکت تعاونی تولید روستایی ماهدشت با لوله پلی اتیلن به طول 16985 متر

ساعت 19 روز یکشنبه 97/2/16

بزرگ (مناقصه)

2

واگذاری انجام امور خدمات عمومی به بخش غیر دولتی

ساعت 19 روز یکشنبه 97/2/9

بزرگ (مناقصه)

3

انتقال آب کشاورزی از رودخانه به طول 1330 متر با لوله پلی اتیلن واقع در روستای سیرود شهرستان ساوجبلاغ

ساعت 17 روز چهارشنبه 97/2/5

متوسط (خرید جزئی و متوسط)

4

انتقال آب کشاورزی از یک حلقه چاه به طول 855 متر با لوله پلی اتیلن واقع در روستای قنبرآباد شهرستان ساوجبلاغ

ساعت 17 روز چهارشنبه 97/2/5

متوسط (خرید جزئی و متوسط)

5

انتقال آب کشاورزی از رودخانه به طول 1420متر با لوله پلی اتیلن واقع در روستای کلین رود شهرستان ساوجبلاغ

ساعت 17 روز پنجشنبه 97/2/13

متوسط (خرید جزئی و متوسط)

6

انتقال آب کشاورزی از یک حلقه چاه به طول 810 متر با لوله پلی اتیلن واقع در روستای ابراهیم بیگی شهرستان نظرآباد

ساعت 17 روز چهارشنبه 97/2/5

متوسط (خرید جزئی و متوسط)

7

انتقال آب کشاورزی از یک حلقه چاه به طول 832 متر با لوله پلی اتیلن واقع در روستای خرم آباد شهرستان نظرآباد

ساعت 17 روز چهارشنبه 97/2/5

متوسط (خرید جزئی و متوسط)

8

انتقال آب کشاورزی از یک حلقه چاه به طول 990 متر با لوله پلی اتیلن واقع در روستای دولت آباد شهرستان نظرآباد

ساعت 17 روز چهارشنبه 97/2/5

متوسط (خرید جزئی و متوسط)

9

انتقال آب کشاورزی از یک حلقه چاه به طول 1090 متر با لوله پلی اتیلن واقع در روستای آران شهرستان ساوجبلاغ

ساعت 17 روز چهارشنبه 97/2/5

متوسط (خرید جزئی و متوسط)

10

انتقال آب کشاورزی از رودخانه به طول 904 متر با لوله پلی اتیلن واقع در روستای خور شهرستان ساوجبلاغ

ساعت 17 روز چهارشنبه 97/2/5

متوسط (خرید جزئی و متوسط)

11

عملیات اجرای طرح بهبود و افزایش تولیدات آبزیان در کلیه شهرستانهای تابعه استان البرز

ساعت 17 روز دوشنبه97/2/3

متوسط (خرید جزئی و متوسط)

12

نظارت بر اجرای طرح بهبود و تغذیه دام و طیور در شهرستانهای اشتهارد و فردیس

ساعت 17 روز شنبه 97/2/1

کوچک (خرید جزئی و متوسط)

13

نظارت بر اجرای طرح بهبود و تغذیه دام و طیور در شهرستان ساوجبلاغ

ساعت 17 روز شنبه 97/2/1

کوچک (خرید جزئی و متوسط)

14

نظارت بر اجرای طرح بهبود و تغذیه دام و طیور در شهرستان نظرآباد

ساعت 17 روز شنبه 97/2/1

کوچک (خرید جزئی و متوسط)

15

نظارت بر اجرای طرح بهبود و تغذیه دام و طیور در شهرستان کرج

ساعت 17 روز شنبه 97/2/1

متوسط (خرید جزئی و متوسط)


Module Border Module Border
 
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا