چهارشنبه 12 فروردین ماه 1394
  ورود
/درباره سازمان/ مسولين سازمان
   
Module Border Module Border
  معرفی مسئولین سازمان جهاد کشاورزی استان البرز 

نام: سيد مجيد

نام خانوادگی: موسوی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس صنايع غذائی

عنوان: رئيس سازمان

شماره تلفن: 34207421-026

پست الکترونیکی: S.Mousavi@alborzagri.ir

آدرس پستی: استان البرز-کرج-میدان سپاه سازمان جهاد کشاورزی استان البرز

نام: حجت الاسلام والمسلمین علی

نام خانوادگی: ارجمند عین الدین

عنوان:مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه

مدرک تحصیلی: سطح 3 حوزه-فوق لیسانس علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی آموزشی

شماره تلفن:34411126- 026

پست الکترونیکی: a.arjmand@alborzagri.ir

آدرس پستی: استان البرز-کرج-میدان سپاه سازمان جهاد کشاورزی استان البرز

نام: حبیب اله

نام خانوادگی: لواء

عنوان: معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس برنامه ریزی و توسعه اقتصادی

شماره تلفن: 34417333-026

پست الکترونیکی: h.leva@alborzagri.ir

آدرس پستی: البرز-کرج میدان سپاه سازمان جهاد کشاورزی استان البرز

نام : ميرسعيد

نام خانوادگی :وليعهدی

عنوان : سرپرست معاونت توسعه مديرِيت و منابع انسانی

مدرک تحصیلی : ليسانس مهندسی کشاورزی

شماره تلفن: 34411126-026

پست الکترونیکی: M.Valiahdi@alborzagri.ir

آدرس پستی : البرز-کرج میدان سپاه سازمان جهاد کشاورزی استان البرز

نام: عباسعلی

نام خانوادگی: عامری

عنوان: معاون بهبود توليدات گیاهی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس کشاورزی

شماره تلفن: 34411126-026

پست الکترونیکی: A.Ameri@alborzagri.ir

آدرس پستی: استان البرز-کرج-میدان سپاه سازمان جهاد کشاورزی استان البرز

نام: مشير

نام خانوادگی :غفاری

عنوان: معاونت بهبود توليدات دامی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس اقتصاد دامپروری

شماره تلفن: 34207421-026

پست الکترونیکی: M.Ghafari@alborzagri.ir

آدرس پستی: البرز-کرج میدان سپاه سازمان جهاد کشاورزی استان البرز

نام: محرمعلی

نام خانوادگی:اسدزاده

عنوان:مدیر ارزيابی عملکرد و پاسخگويی به شکايات

مدرک تحصیلی: ليسانس مديريت دولتی

شماره تلفن: 34411126-026

پست الکترونیکی: M.Asadzadeh@alborzagri.ir

آدرس پستی: البرز-کرج میدان سپاه سازمان جهاد کشاورزی استان البرز

نام: حجت اله

نام خانوادگی:رضایی

عنوان:مدیر آب و خاک

مدرک تحصیلی: لیسانس مهندسی آبیاری

شماره تلفن: 34411126-026

پست الکترونیکی: h.rezaei@alborzagri.ir

آدرس پستی: البرز-کرج میدان سپاه سازمان جهاد کشاورزی استان البرز

نام: عبدالرضا

نام خانوادگی: روشن نژاد

عنوان: مدیر امور اراضی

مدرک تحصیلی:فوق ليسانس باغبانی

شماره تلفن: 34411126-026

پست الکترونیکی: A.Roshannezhad@alborzagri.ir

آدرس پستی: استان البرز-کرج-میدان سپاه سازمان جهاد کشاورزی استان البرز

نام: حمید

نام خانوادگی: مومن کیائی

مدرک تحصیلی: لیسانس علوم اقتصادی گرایش نظری

عنوان: مدیر صنایع و مکانیزاسیون کشاورزی

شماره تلفن: 34411126-026

پست الکترونیکی: h.momenkiaei@alborzagri.ir

آدرس پستی: استان البرز-کرج-میدان سپاه سازمان جهاد کشاورزی استان البرز

نام: نصرت اله

نام خانوادگی :صالحی مهر

عنوان: مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی

مدرک تحصیلی: لیسانس علوم اجتماعی

شماره تلفن: 34411126-026

پست الکترونیکی: r.salehimehr@alborzagri.ir

آدرس پستی: البرز-کرج میدان سپاه سازمان جهاد کشاورزی استان البرز

نام: مرتضی

نام خانوادگی :کاوه

عنوان: مدیر حراست

مدرک تحصیلی: فوق ديپلم امور فرهنگی

شماره تلفن: 34411126-026

پست الکترونیکی:M.Kaveh@alborzagri.ir

آدرس پستی: البرز-کرج میدان سپاه سازمان جهاد کشاورزی استان البرز

نام: علي

نام خانوادگي :نقدي بازنشين

عنوان: مدير امور عشاير

مدرک تحصيلي: ليسانس علوم اجتماعي

شماره تلفن: 3420734- 026

پست الکترونيکي: a.naghdi@alborzagri.ir

آدرس پستي: البرز-کرج ميدان سپاه سازمان جهاد کشاورزي استان البرز

نام: اميربهادر

نام خانوادگی :وليخانی

عنوان: رئيس اداره روابط عمومی

مدرک تحصیلی: فوق ليسانس مکانيزاسيون کشاورزی

شماره تلفن: 34411126-026

پست الکترونیکی: A.Valikhani@alborzagri.ir

آدرس پستی: البرز-کرج میدان سپاه سازمان جهاد کشاورزی استان البرز


Module Border Module Border
   
     
Copyright (c) 1394/01/12 www.alborzagri.ir
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا