شنبه 09 اردیبهشت ماه 1396
  ورود
/درباره سازمان/ مسولين سازمان
   
Module Border Module Border
  معرفی مسئولین سازمان جهاد کشاورزی استان البرز 

نام: سيد مجيد

نام خانوادگی: موسوی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس صنايع غذائی

عنوان: رئيس سازمان

شماره تلفن: 34417333-026

پست الکترونیکی: S.Mousavi@alborzagri.ir

آدرس پستی: استان البرز- کرج- میدان سپاه- سازمان جهاد کشاورزی استان البرز

نام: حجت الاسلام والمسلمین علی

نام خانوادگی: ارجمند عین الدین

عنوان:مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه

مدرک تحصیلی: سطح 3 حوزه-فوق لیسانس علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی آموزشی

شماره تلفن:34429037- 026

پست الکترونیکی: a.arjmand@alborzagri.ir

آدرس پستی: استان البرز- کرج- میدان سپاه- سازمان جهاد کشاورزی استان البرز

نام: رحمت اله علی

نام خانوادگی: شفائی

عنوان: مشاور و مدير حوزه رياست سازمان

مدرک تحصیلی: فوق ليسانس جغرافيای انسانی(برنامه ريزی توسعه روستايی)

شماره تلفن:34434137- 026

پست الکترونیکی: R.Shafaei@alborzagri.ir

آدرس پستی: استان البرز- کرج- میدان سپاه- سازمان جهاد کشاورزی استان البرز

نام: مسعود

نام خانوادگی: کريمی

عنوان: معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس علوم دامی

شماره تلفن: 34207417-026

پست الکترونیکی: M.Karimi@alborzagri.ir

آدرس پستی: استان البرز- کرج- میدان سپاه- سازمان جهاد کشاورزی استان البرز

نام : ميرسعيد

نام خانوادگی :وليعهدی

عنوان : معاون توسعه مديرِيت و منابع انسانی

مدرک تحصیلی : فوق ليسانس مهندسی کشاورزی-مکانيزاسيون کشاورزی

شماره تلفن: 34211300-026

پست الکترونیکی: M.Valiahdi@alborzagri.ir

آدرس پستی : استان البرز- کرج- میدان سپاه- سازمان جهاد کشاورزی استان البرز

نام: مسعود

نام خانوادگی: ربانی

عنوان: معاون بهبود توليدات گياهی

مدرک تحصیلی: ليسانس گياه پزشکی-فوق ليسانس مديريت دولتی

شماره تلفن:34411126- 026

پست الکترونیکی: M.Rabani@alborzagri.ir

آدرس پستی: استان البرز- کرج - میدان استاندارد - کوچه پليکا- سازمان جهاد کشاورزی استان البرز

نام: مشير

نام خانوادگی :غفاری

عنوان: معاونت بهبود توليدات دامی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس اقتصاد دامپروری

شماره تلفن: 34207421-026

پست الکترونیکی: M.Ghafari@alborzagri.ir

آدرس پستی: استان البرز- کرج - میدان استاندارد - کوچه پليکا- سازمان جهاد کشاورزی استان البرز

نام: حبيب اله

نام خانوادگی :لواء

عنوان: مدير تنظيم بازار محصولات کشاورزی

مدرک تحصیلی: فوق ليسانس برنامه ريزی و توسعه اقتصادی

شماره تلفن: 34207421-026

پست الکترونیکی: H.Leva@alborzagri.ir

آدرس پستی: ااستان البرز- کرج- میدان سپاه- سازمان جهاد کشاورزی استان البرز

نام: داريوش

نام خانوادگی:يوسفی

عنوان:مدير بازرسی ، ارزيابی عملکرد و پاسخگويی به شکايات

مدرک تحصیلی: فوق ليسانس جغرافيای طبيعی گرايش اقليم شناسی در برنامه ريزی محيطی

شماره تلفن: 34427420-026

پست الکترونیکی: D.Yousefi@alborzagri.ir

آدرس پستی: ااستان البرز- کرج- میدان سپاه- سازمان جهاد کشاورزی استان البرز

نام: حجت اله

نام خانوادگی:رضایی

عنوان:مدیر آب و خاک

مدرک تحصیلی: لیسانس مهندسی آبیاری

شماره تلفن: 34211344-026

پست الکترونیکی: h.rezaei@alborzagri.ir

آدرس پستی: استان البرز- کرج- میدان سپاه- سازمان جهاد کشاورزی استان البرز

نام: رفيع

نام خانوادگی: يگانه مظهر

عنوان: سرپرست مديريت امور اراضی

مدرک تحصیلی:فوق ليسانس مهندسی کشاورزی گرايش باغبانی

شماره تلفن: 34205727-026

پست الکترونیکی: R.Yeganeh@alborzagri.ir

آدرس پستی: استان البرز- کرج- میدان سپاه- سازمان جهاد کشاورزی استان البرز

نام: فردوس

نام خانوادگی: رحيمی نسب

مدرک تحصیلی: لیسانس صنايع غذايي

عنوان: مدیر صنایع و مکانیزاسیون کشاورزی

شماره تلفن: 34205734-026

پست الکترونیکی: F.Rahiminasab@alborzagri.ir

آدرس پستی: استان البرز- کرج- میدان سپاه- سازمان جهاد کشاورزی استان البرز

نام: جهانگير

نام خانوادگی: کاوسی

مدرک تحصیلی: فوق ليسانس اصلاح نباتات

عنوان: مدیر هماهنگی ترويج کشاورزی

شماره تلفن: 34411126-026

پست الکترونیکی: J.Kavousi@alborzagri.ir

آدرس پستی: استان البرز- کرج - میدان استاندارد - کوچه پليکا- سازمان جهاد کشاورزی استان البرز

نام: محمد

نام خانوادگی :لشکری

عنوان: مدیر حراست

مدرک تحصیلی: فوق ليسانس مديريت کشاورزی

شماره تلفن: 34411126-026

پست الکترونیکی:M.Lashkari@alborzagri.ir

آدرس پستی:استان البرز- کرج- میدان سپاه- سازمان جهاد کشاورزی استان البرز

نام: علي

نام خانوادگي :نقدي بازنشين

عنوان: مدير امور عشاير

مدرک تحصيلي: ليسانس علوم اجتماعي

شماره تلفن: 34205734- 026

پست الکترونيکي: a.naghdi@alborzagri.ir

آدرس پستي: استان البرز- کرج- میدان سپاه- سازمان جهاد کشاورزی استان البرز

نام: بهرام

نام خانوادگی :مداحی

عنوان: سرپرست اداره روابط عمومی

مدرک تحصیلی: ليسانس علوم سياسی

شماره تلفن: 34206712-026

پست الکترونیکی: B.Madahi@alborzagri.ir

آدرس پستی: استان البرز- کرج- میدان سپاه- سازمان جهاد کشاورزی استان البرز


Module Border Module Border
   
     
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا