چهارشنبه 09 فروردین ماه 1396
  ورود
/مديريت ها/مدیریت حراست
   
Module Border Module Border
   

نام : محمد لشکری


سمت : مدير حراست
مدرک تحصيلی : فوق ليسانس مديريت کشاورزی
شماره تلفن : (داخلی220)9-0263441126
شماره تلفن مستقيم : 34207398 026
پست الکترونيک :M.Lashkari@alborzagri.ir


Module Border Module Border
Module Border Module Border
  معرفی مدیر و کارکنان 
 نامنقشپست الكترونيكيتلفنفاكس
1- محمد لشکریمدیر حراست (داخلی 220 )3420763334429036
2- صادق جعفریکارشناس حفاظت فیزیکی (داخلی 125 )3420763334429036
3- مریم امینیکارشناس حراست و مسئول دبیرخانه محرمانه (داخلی 221 )3420763334429036
4- الهام همتیکارشناس حراست (داخلی 135 )3420763334429036

Module Border Module Border
Module Border Module Border
   

شرح وظايف مدیریت حراست

1. انجام پیش بینی های لازم جهت پیاده سازی نظام حفاظت و حراست از منابع سازمانی شامل اسناد ، اطلاعات ، کارکنان و ... به منظور سالم سازی محیط سازمانی سازمان استان و جلوگیری از نفوذ عوامل بیگانه در چارچوب دستور العملهای ابلاغی

2. ارائه و اجرای طرح های ایمنی و حفاظتی به منظور شناسایی و برخورد با عوامل ریشه ای مفاسد و آلودگی های سازمانی

3. انجام اقدامات لازم در جهت حفاظت و پاسداری از کلیه اسناد ، اماکن و تأسیسات و کنترل مبادی ورودی و خروجی سازمان

4. طبقه بندی و کنترل اخبار ، اسناد و مدارک محرمانه

5. ایجاد هماهنگی و ارتباط با مراجع انتظامی و قضائی به منظور جلوگیری و برخورد با ناهنجاری های اجتماعی موجود در محیط سازمانی

6. تهیه و پیشنهاد طرح های امنیتی و حراستی مربوطه

7. ایجاد هماهنگی و ارتباط مستمر با اداره کل حراست وزارت جهاد کشاورزی و سایر مراجع ذیربط در اجرای وظایف محوله

8. انجام اقدامات لازم در جهت آموزش حفاظتی کارکنان سازمان و واحدهای تابعه و وابسته در حفاظت از اسناد و مدارک اداری

9. ایجاد زمینه جلب اعتماد و فراهم آوردن حسن ارتباط متقابل مابین کارکنان سازمان با مدیریت حراست جهت اجرای صحیح وظایف و اهداف قانونی

10. گردآوری آمار و اطلاعات از کلیه فعالیتهای مرتبط و تجزیه و تحلیل آن و ارائه گزارش به مراجع ذیربط

11. تشکیل پرونده حراستی کلیه پرسنل اعم از رسمی ، پیمانی و ...

12. اجرای دستورات ، مقررات ، دستورالعملها و طرح های حراستی صادره از طرف مراجع ذیصلاح

13. نظارت ، هماهنگی و اتخاذ تدابیر حفاظتی لازم در خصوص حمل و نگهداری هرگونه سلاح ، مواد ناریه و بی سیم در سازمان استان بر اساس ضوابط ابلاغی

14. بررسی و پاسخ به استعلام های مربوط به صلاحیت فردی و اجتماعی کارکنان به منظور انتصاب و ارتقاء شغلی مربوطه

15. حفاظت از فناوری اطلاعات موجود در سازمان ( حفاظت شبکه ها ، حفاظت تجهیزات رایانه ای ، اتوماسیون حراست و ... )

 

 

 


Module Border Module Border
   
     
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا