دوشنبه 28 آبان ماه 1397
  ورود
/مديريت ها/مدیریت صنایع کشاورزی
   
Module Border Module Border
   

نام : فردوس رحيمی نسب


سمت : مدير صنايع کشاورزی
مدرک تحصيلی : فوق ليسانس صنايع غذايی
شماره تلفن : (داخلی 325)9- 34411126
پست الکترونيک :F.Rahiminasab@alborzagri.ir


Module Border Module Border
مدیریت صنایع کشاورزی
   
   
Module Border Module Border
   

تلفن مستقیم واحد:

026-34205734

 


Module Border Module Border
 
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا