جمعه 23 آذر ماه 1397
  ورود
/مديريت ها/مدیریت امور اراضي
   
Module Border Module Border
   

نام : رفيع يگانه مظهر


سمت : مدير امور اراضی
مدرک تحصيلی : فوق ليسانس مهندسی کشاورزی گرايش باغبانی
شماره تلفن : (داخلی 101)9- 34411126
پست الکترونيک :R.Yeganeh@alborzagri.ir


Module Border Module Border
Module Border Module Border
  مدیریت امور اراضی 

Module Border Module Border
   
   
Module Border Module Border
   

تلفن مستقیم واحد:

026-34205727

 


Module Border Module Border
 
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا