جمعه 23 آذر ماه 1397
  ورود
/مديريت ها/مدیریت آب و خاك امور فنی مهندسی
   
Module Border Module Border
   

نام: حجت اله رضايی


سمت: مدير آب و خاک و امور فنی مهندسی
مدرک تحصيلی: ليسانس مهندسی آبياری
شماره تلفن: (داخلی 402)02632866360
پست الکترونيک:H.Rezaei@alborzagri.ir


Module Border Module Border
Module Border Module Border
  منوي درختي 

Module Border Module Border
   
   

تلفن مستقیم واحد:

026-34211344

 

Module Border Module Border
   

آدرس: میدان سپاه(شهید آجرلو)، سازمان جهاد کشاورزی استان البرز ( مدیریت آب و خاک )


Module Border Module Border
 
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا