دوشنبه 28 آبان ماه 1397
  ورود
/معاونت ها/معاونت امور برنامه ريزي و اقتصادي
   
Module Border Module Border
   

نام : مسعود کريمی


سمت : معاون برنامه ريزی و امور اقتصادی
مدرک تحصيلی : فوق ليسانس علوم دامی
شماره تلفن : (داخلی 208)9- 34411126
پست الکترونيک : M.Karimi@alborzagri.ir


Module Border Module Border
Module Border Module Border
   

  شرح وظايف معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی

1.       تدوین استراتژیها ، اهداف و سیاستهای توسعه بخش کشاورزی در استان.

 

2.      انجام مطالعات و بررسیهای مختلف در عرصه تولید کشاورزی استان جهت دستیابی به شاخصها و الگوهای توسعه بخش در استان.

 

3.     تدوین برنامه توسعه پایدار بخش کشاورزی دراستان بر پایه آمار و اطلاعات، سیاستها و امکانات موجود در چارچوب برنامه توسعه استان.

 

4.     انجام مطالعات و بررسی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در خصوص ایجاد بستر مناسب به منظور اصلاح و بهبود الگوی غذایی رایج در استان در چارچوب سیاستها و برنامه های مصوب.

 

5.     مطالعه، احصاء و آسیب شناسی عوامل بازدارنده و موانع موجود در مسیر توسعه کشاورزی و تجزیه و تحلیل مربوطه.

 

6.      راهبری و اجرای سیاستها و برنامه های کلان دستگاه در زمینه فناوری اطلاعات و ارائه خدمات لازم به اداره فناوری اطلاعات و تجهیز شبکه جهت بهبود ارتباطات شبکه اتوماسیون سازمان استان در راستای کارآمدسازی شبکه اطلاعات رایانه ای.

 

7.     جمع آوری آمار و اطلاعات کشاورزی ا ستان و تجزیه و تحلیل آنها و تهیه گزارشات لازم جهت ارائه به مراجع ذیربط.

 

8.     ایجاد و به روز نگهداشتن بانکهای اطلاعات و آمار بخش کشاورزی و طرحهای عمرانی، تولیدی، زیربنایی، تحقیقاتی و ...

 

9.      اجرای سیاستها و خط مشی های وزارت جهادکشاورزی در زمینه بازرگانی، بازاررسانی، بازاریابی و توزیع محصولات کشاورزی در استان.

 

10.   تدوین برنامه جامع تنظیم بازار محصولات کشاورزی در محدوده استان بر مبنای اطلاعات تولید، مصرف و بازرگانی محصولات مختلف و پیشنهاد به مراجع ذیربط در وزارت جهادکشاورزی جهت تصویب و اجراء.

 

11.   جمع آوری و تدوین آمار و اطلاعات مربوط به تولید و فرآوری محصولات کشاورزی و دامی در مناطق مختلف استان و تجزیه و تحلیل آمار مربوطه به منظور احصاء میزان، کیفیت و شرایط تولید محصولات مختلف.

 

12.  هماهنگی با مدیریت طرح و برنامه در جهت تدوین برنامه های مربوط به تولید بخش کشاورزی منظور ایجاد تعاون در تولید و مصرف و تنظیم چرخه و تقاضای محصولات مختلف در چارچوب سیاستهای مصوب.

 

13. تحلیل و بررسی آمار سرانه مصرف محصولات کشاورزی در استان و احصاء  مازاد یا کمبود محصولات مختلف.

 

14.  انجام اقدامات لازم در جهت شناسایی بازارهای محلی و منطقه ای.

 

15.  انجام اقدامات لازم در زمینه عملیات بازاریابی در استان یا مناطق همجوار.

 

16.  انجام برنامه ریزی لازم جهت ساماندهی بازارهای محصولات کشاورزی در منطقه و طراحی سیستم توزیع مناسب جهت عرضه محصولات مختلف کشاورزی.

 

17. تلفیق و برآورد قیمت خرید تضمینی، خرید توافقی پیش خرید محصولات کشاورزی بر اساس پیشنهاد واحدهای تخصصی مربوطه و ارائه به مراجع ذیربط جهت تصویب و اجراء.

 

18. برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم جهت انبار ذخیره سازی محصولات کشاورزی.

 

19.  انجام برنامه ریزیهای لازم جهت ایجاد، گسترش، تقویت و ساماندهی توزیع محصولات کشاورزی در سطح استان.

 

20.  تدوین آمار و اطلاعات لازم در خصوص قیمت تمام شده محصولات و تجزیه و تحلیل و ارائه گزارشات لازم به مراجع ذیربط.

 

21.  اجرای سیاستهای کلان بخش کشاورزی در زمینه بیمه محصولات کشاورزی و برنامه ریزی جهت اقدامات حمایتی لازم.

 

22. تعیین و برآورد میزان خسارت وارد شده به کشاورزان بواسطه حوادث غیرمترقبه و شرایط نامساعد محیطی و برنامه ریزی جهت تامین پرداختهای جبرانی لازم.

انجام هماهنگی های لازم با مراجع داخل و خارج از سازمان استان جهت تامین منابع مالی جبران خسارت بهره برداران بخش کشاورزی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Module Border Module Border
   
   

تلفن مستقیم واحد:

026-34207417

Module Border Module Border
  مدیریت ها و ادارات  

Module Border Module Border
 
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا